SIND Erhverv

SIND Erhverv arbejder sammen med lokale virksomheder

Har virksomheden råd til at løse alle opgaver - store som små

SIND Erhverv har erfaret, at der i mange virksomheder er opgaver, der ikke prioriteres, fordi der mangler den rette medarbejder til lige den opgave, og fordi opgaven måske kræver et meget mindre timeantal end et fuldtidsjob.

Her vil det være muligt at ansætte en medarbejder i et fleksjob, hvor både timeantallet og medarbejderens kvalifikationer passer lige præcist til opgaven. Det er muligt at få en person i fleksjob ned til 2 timer ugentligt – og arbejdsopgaverne kan være lige, hvad arbejdspladsen har behov for. I SIND Erhverv hjælper vi med at finde den rette person, der matcher arbejdspladsens behov.

 

De arbejdsopgaver, som personen i fleksjob kan varetage, kan både være i forhold til kerneydelser, men kan også være små dagligdagsting, såsom mødeforberedelse, oprydning, vedligehold af grønne områder og meget andet.

 

Løft det sociale ansvar i virksomheden

Ved at ansætte personer i fleksjob tager virksomheden et stort socialt ansvar. Derudover bliver virksomheden mere ”rummelig” og meget mere mangfoldig.

Hos SIND Erhverv arbejder vi for at få personer med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet. Dette med fokus på hver enkeltes funktionsniveau og under hensyn til de behov, som de har brug for i deres arbejdsliv.

 

Ved at samarbejde med SIND Erhverv får jeres virksomhed mulighed for at få et godt match mellem medarbejder og arbejdsplads. Derudover har SIND Erhverv mulighed for at tilbyde en meget tættere kontakt både til jer i virksomheden og til den ansatte i fleksjob – og altid ud fra jeres behov.

Få viden om skånehensyn og arbejdsvilkår for personer i fleksjob

Det vil være muligt at få mere viden om, hvordan I, som virksomhed, kan optimere skånehensynene for den ansatte, der er i fleksjob, så arbejdsvilkårene bliver mest mulig optimale. Derved får både arbejdstager og arbejdsgiver det optimale ud af samarbejdet. Det vil ligeledes være muligt, via SIND Erhverv, at få en større viden om nogle af de psykiske udfordringer, der kan være på spil, og hvordan de eventuelt takles på arbejdspladsen. 

 

Jeres virksomhed kan via samarbejde med SIND Erhverv få kompetencer til generel medarbejderpleje i forhold til mental sundhed og til fastholdelse af medarbejdere.

 

Pjece:   Rampen til det gode arbejdsliv - Virksomhed