Selvbestemmelse får sårbare ledige i arbejde

Mange mennesker med psykisk sårbarhed oplever udfordringer med at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Der har været stor opmærksomhed på, hvordan flere i målgruppen kommer i beskæftigelse. Statistikkerne viser, at blot 26% af voksne med psykisk sårbarhed er i beskæftigelse. Til sammenligning har 75% af den generelle befolkning fast tilknytning til arbejdsmarkedet (Bedre Psykiatri)

Arbejdsmarkedsrettede tiltag, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers drømme, ønsker og behov kan få flere mennesker med psykisk sårbarhed i beskæftigelse. De foreløbige resultater fra projektet “Rampen til det gode arbejdsliv”, som prioriterer det enkelte menneskes selvbestemmelse, tegner meget lovende. En evaluering gennemført af konsulent-forskningshuset DEFACTUM viser på det foreliggende talmateriale, at 28 ud af 49 borgere er i job ved afslutning af indsatsen (svarende til 57%). Evalueringen viser også, at deltagernes trivsel, oplevelse af eget helbred og evne til at håndtere egen hverdag øges i løbet af indsatsperioden. Hele 84% af borgerne har desuden oplevet, at forløbet har påvirket dem i en “positiv” eller “meget positiv” retning.

Arbejdet har stor betydning for det enkelte menneske

Det betyder meget for det enkelte menneske at kunne gøre brug af sine kompetencer og være en del af et arbejdsfællesskab. Arbejdet er med til at give indhold og struktur i hverdagen samt en større økonomisk sikkerhed. Tilknytning til en arbejdsplads fremmer den enkeltes selvværd ved at give mulighed for at tilegne sig ny viden, udvikle sine kompetencer, indgå i meningsfulde relationer med kollegaere og gøre en forskel i det daglige.

Mange mennesker med psykisk sårbarhed giver udtryk for, at arbejdet er med til at give dem et pusterum for sygdom og svære tanker. Arbejdet kan være en beskyttende faktor for den enkelte, som bevirker, at vedkommende trives bedre i hverdagen. Tilknytning til en arbejdsplads er med til at styrke mennesker med psykisk sårbarhed og giver dem bedre forudsætninger for at komme sig. Det betyder meget for dem at kunne bidrage til samfundet lige som alle andre og være nogle gode rollemodeller for deres børn.

“Den følelse jeg har, når jeg går hjem fra arbejde. Jeg har fri og har udrettet noget. Det er så godt.” (Kvinde i 50’erne)

“Du bestemmer”

Den A.P Møllerske Støttefond har doneret 5.24. mio. kroner til projektet “Rampen til det gode arbejdsliv”, som drives af SIND Erhverv i samarbejde med Silkeborg og Norddjurs Kommuner. Projektet har til formål at støtte fleksjobgodkendte borgere med psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Projektet baserer sig på en pædagogisk metode, som hedder “Du bestemmer”. Metoden tager udgangspunkt i, at den enkelte borger er ekspert i sit eget liv og bedst ved, hvad der virker i forhold til at få vedkommende i job.

Tilgangen stræber efter i størst muligt omfang at imødekomme det enkelte menneskes ønsker og drømme til arbejdslivet. Den enkelte borger bliver tilknyttet én fast kontaktperson, som støtter den ledige i processen med at finde beskæftigelse og opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Kontaktpersonen tager kontakten til virksomheder på vegne af den enkelte borger og følger med på sidelinjen ved praktikker og ansættelser.

Borgeren har mulighed for at få individuelle samtaler efter behov. Samtalerne kan omhandle det jobrelaterede, men borgeren har også mulighed for at tale om “hele livet”. Der bliver taget hånd om borgernes udfordringer, og der er fokus på at styrke den enkeltes forudsætninger for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Jane Tolstrup er ansat som konsulent i “Rampen til det gode arbejdsliv”. Hun fremhæver, at projektets tilgang med at give borgeren ejerskab over eget forløb, muligheden for tætte relationer til kontaktpersonen og jævnlig opfølgning har været med til at sætte gang i en positiv udvikling hos de deltagende borgere.

“Vi hjælper borgere med psykisk sårbarhed i arbejde, men vi har ingen myndighedsopgave og derfor får vi oftere en tættere relation med borgerne, som baserer sig på tillid og tryghed. Der er ingen slutdato på, hvornår borgerne skal have fundet et job. Processen med at vende tilbage til arbejdsmarkedet foregår i den enkeltes tempo. Borgerne giver i høj grad udtryk for, at dette er med til at tage noget pres fra deres skuldre. Vi forsøger at komme omkring det hele menneske og giver nogle redskaber til at håndtere det, som trykker i privatlivet. Den enkelte bliver afklaret i forhold til sine styrker, kompetencer og skånehensyn og får en større bevidsthed om, hvad vedkommende kan tilbyde en arbejdsplads. Der er i høj grad et fokus på at give borgerne en tro på, at de selv er i stand til at finde gode løsninger og tage ansvar for deres eget liv-vi støtter dem i processen. Min egen oplevelse er, at mange af borgerne er vokset menneskelig og har fået en større tro på dem selv. De kommer i job eller i praktik, men de har samtidig også fået større trivsel i deres hverdag og har tilegnet sig nogle hensigtsmæssige mestringsstrategier. Borgerne tilkendegiver over for os, at de føler sig mødt og forstået, og at de i høj grad er blevet hjulpet til fremskridt i både deres arbejds-og privatliv. “, fortæller Jane Tolstrup.

“Du bestemmer” er den pædagogiske metode i projektet “Rampen til det gode arbejdsliv”.   Metoden tager udgangspunkt i den enkelte arbejdssøgendes ønsker, drømme og behov for sit eget arbejdsliv. Borgeren er ekspert i eget liv og inddrages aktivt i processen med at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet.   Projektet matcher borger med virksomheder, der efterspørger deres kompetencer og kvalifikationer. Virksomheder modtager sparring i forhold til fastholdelse af medarbejderen med psykisk sårbarhed. Borgeren får individuelle samtaler med fokus på mestring og trivsel på arbejdspladsen.   “Rampen til det gode arbejdsliv” løber ind til udgangen af februar 2024 og er støttet finansielt af Den A.P. Møllerske Støttefond med en donation på 5,4 mio. kroner. Projektet drives af SIND Erhverv i samarbejde med Norddjurs og Silkeborg Kommuner med henblik på at hjælpe flexjobgodkendte borgere med psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom ind på arbejdsmarkedet.   Ved spørgsmål om indsatsen kontakt afdelingsleder i SIND Erhverv, Jonna Winther, på telefon 23100346 eller mail: jwi@sindraadgivning.dk   Du kan læse flere temaartikler om arbejdsmarkedet på følgende link I medierne – Sind Rådgivning (sindraadgivning.dk)