SIND Erhverv arbejder for at få flere personer med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet. I samarbejde med kommuner og sagsbehandlere tilbyder vi fleksible arbejdsmuligheder i lokale virksomheder identificeret af os, samt rådgivning til både borgeren og dens pårørende igennem jævnlig kontakt og fysiske møder. Indsatsen er sammensat af forskellige tiltag, som beskrives herunder:

Processen starter altid med individuelle møder

I SIND Erhverv arbejdes der ud fra en pædagogisk metode, der hedder ”Du bestemmer” – det betyder, det er borgeren, der er i centrum. Vi anser borgeren som den, der er ekspert i sit eget liv og ved, hvad der er bedst for dem selv, og hvad de gerne vil i forhold til at komme i job. Det er altså borgeren, der sætter dagsordenen, så længe der er fokus på at komme i job. Dette fokus opnås ved:

Tilgang til virksomheder – praktik og job

De borgere, der magter det, får til opgave at udfærdige en lille liste med 3-5 virksomheder, hvor de kan se sig selv. De laver enten research på nettet eller researcher i, lokalområdet i forhold til hvilke virksomheder, der er tilgængelige og relevante.

Som start bliver der taget udgangspunkt i hvilke arbejdsopgaver borgerne drømmer om at varetage. Hvis det ikke er muligt at opfylde ”drømmen”, går researchen over til, hvad man ellers kan se sig selv i.

Langt de fleste sårbare/psykisk syge har svært ved at kontakte virksomheder med forespørgsler om praktik og job. Kontaktpersonen i SIND Erhverv er ”borgerens forlængede arm” i forhold til denne kontakt.

Som oftest aftales et indledende møde, hvor borgeren deltager sammen med kontaktpersonen. Til mødet på virksomheden bliver både opgaverne fra virksomhedens side samt kvalifikationerne, som borgeren besidder, gennemgået. Ligeledes bliver virksomheden informeret om skånehensynene. Det er en dialog om, hvordan borgeren bedst trives i forhold til skånehensynene, og hvordan virksomheden kan imødekomme dette.

Tilbud til pårørende/netværk

I indsatsen vil der være fokus på at inddrage pårørende/netværket til deltagerne sideløbende med indsatsen for borgeren.

Vi ved, at når en person rammes af psykisk sygdom/sårbarhed, rammes hele familien. Ligeledes er det kendt viden, at hvis de pårørende/netværket er klædt ordentlig på til at takle hverdagen med en nær relation til en psykisk syg/sårbar, bedres den generelle tilstand hos deltageren. I de tilfælde, hvor deltageren og dennes pårørende/netværk ønsker det, tilbydes samtaler/kurser enten som individuelle samtaler eller gruppeforløb. Forløbene faciliteres af en psykolog eller terapeut. Tilbuddet gælder både den voksne pårørende/netværk samt børn, der er pårørende til en borger i indsatsen. Ligeledes tilbydes de borgere der er en del af indsatsen samtaler med psykolog, hvis vedkommende selv har børn med psykiske udfordringer, fordi vi ved at dette kan ”spænde ben” for at komme retur på arbejdsmarkedet.

For at hjælpe arbejdsgangen, har vi udarbejdet en pjece som beskriver tilbuddet til borgerne, og andet marketingsmateriale der frit kan bruges af sagsbehandlerne.

SIND Erhverv – god og seriøs medspiller

SIND Erhverv har mange års erfaring med at arbejde med at hjælpe psykisk sårbare tilbage på arbejdsmarkedet. Dette værende både i lange og succesfulde projekter, finansielt støttet af midler fra forskellige støttefonde. Derudover har SIND Erhverv driftsaftaler med kommuner. Du kan læse mere om både aktuelle og afsluttede projekter her.

Hvis du er interesseret i at få din kommune involveret i et projekt koordineret af SIND Erhverv, så kontakt Jonna Winther på 2310 0346, eller skriv til jwi@sindraadgivning.dk

Aktuelle indsatser

Fleksklar med SIND Erhverv
SIND Erhverv har myndighedsopgave for Jobcenter Aarhus om at hjælpe folk der har fået tilkendt fleksjob tilbage på arbejdsmarkedet

Din vej i job
– for fleksjobgodkendte borgere over 30 år

Læs mere på hjemmesiden her


Telefon: 2310 0346
E-mail: jwi@sindraadgivning.dk