Aktuelt
Din vej i job
Din vej i job er et samarbejde mellem SIND Erhverv, IPSCenter Danmark og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune om at støtte borgere med psykisk sårbarhed i rejsen tilbage på arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om projektet i pressemeddelelsen...
Aktuelt
Rampen til det gode arbejdsliv
”Rampen til det gode arbejdsliv” er et arbejdsmarkedsprojekt, der sker i samarbejde mellem SIND Erhverv og jobcentrene i Silkeborg og Norddjurs kommune. Projektet er finansieret af midler fra Den AP Møllerske Støttefond. Derudover har begge kommuner en mindre egenfinansiering, og...
Aktuelt
Driftsaftale med Jobcenter Aarhus
Om at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet, der har fået tilkendt fleksjob. Tilgang til borgerne: Ud fra den pædagogiske metode ”Du bestemmer” er der fokus på borgernes rolle i forhold til at tage ansvar for egen proces og eget liv....
Afsluttet
Rampen til det gode job
”Rampen til det gode job” var et arbejdsmarkedsprojekt, der foregik som et samarbejde mellem Jobcentrene i Aarhus og Odder samt SIND Erhverv fra december 2018 til oktober 2020. ”Rummelig I Midt” gav via EU og Socialstyrelsen midler til projektet. Derudover var...
Afsluttet
Stå ikke i stampe
”Stå ikke i stampe – brug din rampe” var et samarbejdsprojekt fra 2016 til 2018 mellem SIND Erhverv og jobcentrene i Randers, Aarhus og Odder Kommune. Projektet blev finansieret af Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering (STAR) under puljen ”Initiativer for personer...