SIND Erhverv deltog i folkemødet 2023

Afdelingsleder i SIND Erhverv, Jonna Winther, gæstede debatten på Folkemødet på Bornholm, hvor hun var med til at sætte mangfoldighed på arbejdspladser på dagsordenen. Jonna Winther var blevet inviteret af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) for Velfærd og Offentlig Administration til at fortælle om SIND Erhvervs erfaringer med at få borgere med psykisk sårbarhed i beskæftigelse.

Muneeza Rosendahl, direktør i Lige Adgang. Anette Tybjerg-Jeppesen. Ph.d, Cand.psych. aut, Københavns Universitet. Henriette Laursen, Direktør, Kvinfo. Uffe Paulsen, presse-og kommunikationskonsulent LGTB+ Danmark. Liv Starheim arbejds-og organisationspsykolog og moderator Trine Sick kom ligeledes til orde i debatten, hvor der blev diskuteret etnicitet, køn, alder og psykisk sårbarhed på arbejdsmarkedet.

Jonna Winther påpegede vigtigheden af rummelighed og tolerance på arbejdsmarkedet i Danmark. Hun argumenterede for, at en arbejdskultur med vægt på trivsel og tryghed skaber bedre betingelser for mangfoldighed. Medarbejderne skal kunne føle sig trygge ved at melde ærligt ud omkring deres behov for særlige hensyn. Forståelse tilgodeser alle medarbejdere, også kollegaerne ansat på ordinære vilkår, men er samtidig en nødvendighed i forhold til at inkludere flere mennesker med psykisk sårbarhed på arbejdsmarkedet.

Borgere, virksomheder og samfundet som helhed vinder på større mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Samfundet vil som oftest have økonomiske gevinster ved, at personer uden for arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse. Øget mangfoldighed betyder, at flere mennesker med psykisk sårbarhed får mulighed for at blive del af et arbejdsfællesskab. Tilknytning til en arbejdsplads er med til at fremme det enkelte menneskes oplevelse af identitet, fællesskab, stabilitet og livskvalitet i hverdagen. Beskæftigelse har vist sig at styrke mennesker med psykisk sårbarhed i deres recovery proces. Det betyder, at de klarer sig bedre med sygdommen eller hurtigere oplever bedring. Målgruppen har generelt et stort ønske om at blive en del af et arbejdsfællesskab og bidrage til samfundet.

Danske virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Større rummelighed på arbejdsmarkedet betyder, at flere voksne i den erhvervsaktive alder kan bidrage med deres viden og kompetencer og derigennem skabe værdi for en arbejdsgiver. Mangfoldighed i medarbejderteamet giver plads til andre perspektiver og løsningsforslag, som kan vise sig nyttige for arbejdspladsen. Mangfoldighed kan være med til at skabe en mere forstående og hjælpsom kultur på arbejdspladsen, som bevirker, at medarbejderne ønsker at forblive ansat i virksomheden.