Har du lyst til at være frivillig rådgiver… 
Og vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte borgere… 

Så er Den Landsdækkende Telefonrådgivning i SIND måske noget for dig.  
Vi holder til i Aarhus og søger lige nu frivillige. 

I Den Landsdækkende Telefonrådgivning har vi brug for dig, som har en faglig baggrund som f.eks. psykolog, psykoterapeut, socialrådgiver, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller anden relevant uddannelse. Det kan også være, at du er studerende og ønsker at supplerende din uddannelse med et meningsfuldt studiejob.    
For os er det vigtigste din personlighed og din evne til at lytte, tale og forstå mennesker, som har det svært.        

Målgruppe 

Vores tilbud henvender sig primært til pårørende og mennesker med psykisk sygdom. Desuden henvender tilbuddet sig til fagpersoner og andre, som søger faglig sparring eller anden relevant information.  

Fagligheden i fokus 

Vi vægter høj faglighed i rådgivningen. 
Du vil derfor starte på et obligatorisk (2 eftermiddage) introduktionskursus og de første tre måneder have en fast kontaktperson, som er ansat i rådgivningen. 
Vi benytter os af sidemandsoplæring, kollegial sparring, intern supervision og fortløbende udviklingssamtaler, og tre gange om året udbydes obligatorisk supervision ved ekstern autoriseret supervisor. 

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med afsæt i empowerment og recovery forståelsen. 

Trivsel på arbejdspladsen 

Vi er en arbejdsplads med fokus på medarbejdere og frivilliges trivsel. 
Tonen er uformel, vi er anerkendende, har tillid til hinanden og værdsætter det gode samarbejde med plads til forskellighed. 

Som frivillig rådgiver i Den Landsdækkende Telefonrådgivning får du: 

Arbejdsstedet er Sind Rådgivning, Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj. Sammen tilrettelægger vi en ugentlig vagt af 3 – 4 timers varighed, så den passer ind i det, du ellers skal. 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte

 
Filip Ingesman Hansen, fih@sinderhverv.dk, tlf. 52112671, eller  
Julie Krarup, jkr@sinderhverv.dk, tlf. 21263658.  

Vi glæder os til at høre fra dig og afholder løbende samtaler.  

På SINDs hjemmeside www.sind.dk finder du yderligere information om Den Landsdækkende Telefonrådgivning.