Fleksklar med SIND Erhverv

SIND Erhverv har myndighedsopgave for Jobcenter Aarhus om at hjælpe folk der har fået tilkendt fleksjob tilbage på arbejdsmarkedet. Læs mere her

Driftsaftale med Jobcenter Aarhus

Om at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet, der har fået tilkendt fleksjob. Tilgang til borgerne: Ud fra den pædagogiske metode ”Du bestemmer” er der fokus på borgernes rolle i forhold til at tage ansvar for egen proces og eget liv. Derudover opfordres borgerne til at reflektere over egne valg i livet. Alle inkluderede borgere har […]

Stå ikke i stampe

”Stå ikke i stampe – brug din rampe” var et samarbejdsprojekt fra 2016 til 2018 mellem SIND Erhverv og jobcentrene i Randers, Aarhus og Odder Kommune. Projektet blev finansieret af Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering (STAR) under puljen ”Initiativer for personer med handicap” Formål: At hjælpe med at skaffe arbejde til folk, der har fået tilkendt fleksjob […]

Rampen til det gode job

”Rampen til det gode job” var et arbejdsmarkedsprojekt, der foregik som et samarbejde mellem Jobcentrene i Aarhus og Odder samt SIND Erhverv fra december 2018 til oktober 2020. ”Rummelig I Midt” gav via EU og Socialstyrelsen midler til projektet. Derudover var der en mindre medfinansiering fra begge kommuner. Formål: At hjælpe med at skaffe arbejde til […]

Rampen til det gode arbejdsliv

”Rampen til det gode arbejdsliv” var et arbejdsmarkedsprojekt, der blev afviklet i samarbejde mellem SIND Erhverv og jobcentrene i Silkeborg og Norddjurs kommune. Evaluering af indsatsen har Konsulenthuset Defactum stået for. Varighed: Fra oktober 2020 – februar 2024. I alt tre år og fem måneder. Projektet var finansieret af midler fra Den AP Møllerske Støttefond. […]

Din vej i job

Din vej i job er et samarbejde mellem SIND Erhverv, IPSCenter Danmark og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune om at støtte borgere med psykisk sårbarhed i rejsen tilbage på arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om projektet i pressemeddelelsen på vores side I Medierne eller ved at klikke her eller du kan også besøge hjemmeside dedikeret […]