Interview om Socialpædagogisk støtte

Kender du til muligheden for at modtagespecialpædagogisk støtte på din uddannelse? Emma læser et humanistisk studie på 4. semester og modtager specialpædagogisk støtte påuniversitetet. Støtten består i, at hun har samtaler med en rådgiver og en mentor på studiet.Emma vurderer selv, at den specialpædagogiske støtte har haft stor betydning for, at hun erkommet langt på […]

Interview med Kristina

Kristinas jernvilje fik hende igennem uddannelsen somoptiker Kristina er 28 år, mor til ét barn og uddannet optiker i foråret 2023. Hunarbejder 30 timer ugentlig i en optikerforretning, og hun trives godt med athjælpe kunderne med deres synsudfordringer. Kristina har diagnosenBorderline.“Borderline betyder for mig, at jeg er følsom og skrøbelig i mine relationer. Jegkan være […]

Interview med Lasse Peter

Specialpædagogisk Støtte hjælperstuderende med psykisk sårbarhed ogdiagnoser til at få mere overskud og trivselind i studielivet Lasse Peters er pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver ogteamkoordinator i Rådgivnings-og Støttecenteret på Aarhus Universitet. Hanfortæller om hvordan Specialpædagogisk Støtte kan være med til at hjælpestuderende med psykiske eller neurologiske diagnoser på videregåendeuddannelser. “Rådgivningen hjælper studerende i målgruppen med det, som […]

Interview med Emil

Emil har haft hårde odds imod sig-nu læser han til læge Emil læser medicin på 6. semester og er far til snart to børn. Han giver udtryk for, at vejen tilmedicinstudiet har været hård.Emil droppede ud af det almene gymnasium og tog en HF-eksamen over en periode på 7 år. Hanhar tidligere haft kontakt til […]

Interview med Martha

Autismeklassen gav Martha modet til at forfølge sindrømmeuddannelse på CBS Martha læser International Business and Politics på CBS på 2. semester. Hun eren meget velreflekteret ung kvinde, som klarer sig fagligt godt på studiet.Martha har gået i en særlig tilrettelagt klasse for studerende med autisme påAarhus HF og VUC. Martha påpeger, at det støttende miljø […]