Podcast om plads til psykisk sårbare på arbejdspladsen

Flere og flere får en psykiatrisk diagnose, og halvdelen af os får psykiske problemer i løbet af livet. Derfor er det i stigende grad nødvendigt, at arbejdspladsen kan rumme os – også når vi ikke kan levere 100 procent. Både for at skabe et trygt arbejdsmiljø for alle og kunne tiltrække medarbejdere fremover.

Interview med Lise-Marie

”Vi duer jo allesammen til noget” Gennem hjælp fra SIND Erhverv har Lise-Marie langt om længe fundet et job, som hun nyder ogsom er tilpasset hendes udfordringer. Hun håber, at hendes historie kan være med til at inspirereandre, som har svært ved at passe deres arbejde pga. fysiske eller psykiske udfordringer.“Endelig har jeg fundet et […]

SIND Erhverv deltog i folkemødet 2023

Afdelingsleder i SIND Erhverv, Jonna Winther, gæstede debatten på Folkemødet på Bornholm, hvor hun var med til at sætte mangfoldighed på arbejdspladser på dagsordenen. Jonna Winther var blevet inviteret af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) for Velfærd og Offentlig Administration til at fortælle om SIND Erhvervs erfaringer med at få borgere med psykisk sårbarhed i beskæftigelse. […]

Selvbestemmelse får sårbare ledige i arbejde

Mange mennesker med psykisk sårbarhed oplever udfordringer med at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Der har været stor opmærksomhed på, hvordan flere i målgruppen kommer i beskæftigelse. Statistikkerne viser, at blot 26% af voksne med psykisk sårbarhed er i beskæftigelse. Til sammenligning har 75% af den generelle befolkning fast tilknytning til arbejdsmarkedet (Bedre Psykiatri) Arbejdsmarkedsrettede […]

Projekt hjælper sårbare borgere til et bedre liv

Mange mennesker med psykisk sårbarhed står ufrivilligt uden for arbejdsmarkedet. De har et stort ønske om at gøre brug af deres kompetencer, være en del af en arbejdsplads og bidrage til samfundet. Blot 26% i målgruppen er i beskæftigelse. Til sammenligning har 75% procent af den generelle befolkning fast tilknytning til arbejdsmarkedet (Bedre Psykiatri). Både […]

Diversitet på arbejdspladsen skaber trivsel for alle

Mange mennesker med psykisk sårbarhed er jobparate og ønsker at bidrage med deres styrker og kompetencer på en arbejdsplads. Blot 26% af mennesker i målgruppen er i beskæftigelse.Til svarende har ca. 75% i den generelle befolkning tilknytning til arbejdsmarkedet (Bedre Psykiatri). Der er et stort uudnyttet potentiale i at ansætte mennesker med psykisk sårbarhed. Virksomhederne […]

SIND Rådgivning går foran som det gode eksempel på en rummelig arbejdsplads

SIND Rådgivning er en rummelig arbejdsplads, hvor 9 ud af 21 medarbejdere er ansat i flex- eller skånejob. Den daglige leder i SIND Rådgivning opfordrer virksomheder til at lade sig inspirere og bevidst vælge at ansætte flexjobbere og mennesker med psykisk sårbarhed. Mange mennesker med psykisk sårbarhed har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. […]

Interview om Socialpædagogisk støtte

Kender du til muligheden for at modtagespecialpædagogisk støtte på din uddannelse? Emma læser et humanistisk studie på 4. semester og modtager specialpædagogisk støtte påuniversitetet. Støtten består i, at hun har samtaler med en rådgiver og en mentor på studiet.Emma vurderer selv, at den specialpædagogiske støtte har haft stor betydning for, at hun erkommet langt på […]

Interview med Kristina

Kristinas jernvilje fik hende igennem uddannelsen somoptiker Kristina er 28 år, mor til ét barn og uddannet optiker i foråret 2023. Hunarbejder 30 timer ugentlig i en optikerforretning, og hun trives godt med athjælpe kunderne med deres synsudfordringer. Kristina har diagnosenBorderline.“Borderline betyder for mig, at jeg er følsom og skrøbelig i mine relationer. Jegkan være […]